REFERENCE

„.........……….“

Jméno Příjmení

Manažer

„.............…..“

Jméno Příjmení

Manažerka

„.......................“

Jméno Příjmení

Manažer